Ръководство

Върховен орган на Съюза на безалкохолната промишленост в България е Общото събрание.

Управителен орган на СБПБ е Управителният съвет.

 

 

Управителен съвет:

 

Мина Николова 

Председател на Управителния съвет

 

Армен Мнацаканов  

Заметник председател на Управителния съвет

 

Васил Стоименов

Член на Управителния съвет

Съюз на Безалкохолната промишленост в БългарияСъюз на Безалкохолната промишленост в България